Category: 藍區-何文田

海幸壽司海幸壽司

店鋪:海幸壽司 類別:飲食 地區:何文田 地址:何文田自由道6-8號地下A舖 Source 內容 : ” 兩個企bar枱嘅師父大大聲傾計,內容話班「小朋友」好幼稚,以為唔會俾人拉可以釋放被捕人士。然後話而家出街食飯好多好平,食好嘢平咗好多,真係多謝嗰班「小朋友」喺度衝,佢地就unun腳食好嘢。” Source : Link from : www.facebook.com/groups/2701324926545942/permalink/2723126694365765/ Open with open rice : 海幸壽司  Map :...

Read MoreRead More